Consultaties & tarieven

Tarieven

Voedingsadviezen en dieetadvies

Eerste consultatie: € 45. Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Tweede consultatie: € 30

Opvolgconsultaties: € 20

 

Voedingsadvies  op maat bij allergie, intolerantie en pseudo allergie

Eerste consultatie :  € 70

Tweede consultatie:  € 50

Vervolgconsultaties:  € 35

Er is tussenkomst van het RIZIV

voor patiënten in het voortraject diabetes of zorgtraject diabetes of zorgtraject nierinsufficiëntie , mits een voorschrijft van de huisarts. Dit gaat over 2 consulten van 30 minuten per kalenderjaar.

€ 20

Door een gewijzigde wetgeving  zijn er een groot aantal diabeten die sinds 1 mei 2018 recht hebben op jaarlijks 4 extra sessies dieetadvies in het voortraject diabetes. Vraag het even na aan je huisarts of endocrinoloog

€ 23

Er bestaat ook de  mogelijkheid voor een online begeleiding.

Heb je weinig tijd om langs te komen voor een consultatie?  Is de afstand te ver?  Heb je geen vervoer?  Komen mijn afspraakmomenten niet overeen met jouw agenda?  … geen probleem. Je kan ook kiezen voor een online begeleiding.

Omschrijving:

Startbegeleiding = 120 euro

Telefonisch intakegesprek + 1 eetschema op maat + wekelijks een persoonlijke mail om je bij te sturen waar nodig, volgens jou eetdagboekje

Extra 24/24 kan je een vraag stellen via mail, messenger of whatsAPP (antwoord binnen de 24 uur)

Vervolgbegeleiding = 60 euro/maand
Opgelet: gewone begeleidingen werken vaak beter door het  persoonlijk contact. Je kan op ieder moment overschakelen van online begeleiding naar gewone consultaties en omgekeerd. Je kan ook afwisselen. Jij kiest!!
 

Tussenkomsten dieetadvies

Sommige mutualiteiten betalen onder bepaalde voorwaarden consultaties bij een erkende diëtist (gedeeltelijk) terug. Een overzicht vindt je hieronder.

Informeer best eerst eens bij je eigen plaatselijke mutualiteit.

Christelijke Mutualiteit

€ 40 na 4 consultaties, eenmalig.

Indien je een CM-MediKo Plan hebt is dit jaarlijks

Liberale Mutualiteit

€ 10 per consult met en maximum van € 60 per kalenderjaar na 6 consultaties

Ongeacht je leeftijd geniet je om de 2 kalenderjaren een tegemoetkoming van € 40 na 4 consultaties

Partena

Wie lijdt aan een chronische ziekte krijgt om de 2 kalenderjaren € 10 per consultatie voor max. 12 consulten bij een gediplomeerde diëtist(e).De terugbetaling is pas mogelijk na 4 consulten

De Voorzorg

Geen terugbetaling

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

€ 10 per consultatie met een maximum van € 50 per kalenderjaar, na 5 consultaties

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Geen terugbetaling

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

€ 20 euro per consultatie, met een maximum van 6 consultaties/jaar