Wat zijn de kosten?

Tarieven

Voedingsadviezen en dieetadvies

Intakegesprek: € 60.

Opvolgconsultaties: € 30

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Opgelet: een afspraak die je niet binnen de 24 uur afbelt kost 15 euro aan administratiekosten.

Er is tussenkomst van het RIZIV

voor patiënten in het voortraject diabetes of zorgtraject diabetes of zorgtraject nierinsufficiëntie , mits een voorschrijft van de huisarts. Dit gaat over 2 consulten van 30 minuten per kalenderjaar.

Door een gewijzigde wetgeving  zijn er een groot aantal diabeten die sinds 1 mei 2018 recht hebben op jaarlijks 4 extra sessies dieetadvies in het voortraject diabetes. Vraag het even na aan je huisarts of endocrinoloog

Vanaf april 2020 is er een terugbetaling voorzien voor dieetbegeleiding bij kinderen met overgewicht. Hiervoor heb je wel een voorschrift van de kinderarts of huisarts nodig. Dit gaat over 1 consultatie van 60 minuten en 2 consultaties van 30 minuten in het eerste jaar van de begeleiding en 3 consultaties van 30 minuten in het tweede jaar van de begeleiding.

Tussenkomsten dieetadvies via de mutualiteit

Sommige mutualiteiten betalen onder bepaalde voorwaarden consultaties bij een erkende diëtist (gedeeltelijk) terug. Een overzicht vindt je hieronder.

Informeer best eerst eens bij je eigen plaatselijke mutualiteit.

Christelijke Mutualiteit

€ 40 na 4 consultaties, eenmalig.

Indien je een CM-MediKo Plan hebt is dit jaarlijks

Liberale Mutualiteit

€ 10 per consult met en maximum van € 60 per kalenderjaar na 6 consultaties

Ongeacht je leeftijd geniet je om de 2 kalenderjaren een tegemoetkoming van € 40 na 4 consultaties

Partena

Wie lijdt aan een chronische ziekte krijgt om de 2 kalenderjaren € 10 per consultatie voor max. 12 consulten bij een gediplomeerde diëtist(e).De terugbetaling is pas mogelijk na 4 consulten

De Voorzorg

Geen terugbetaling

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

€ 10 per consultatie met een maximum van € 50 per kalenderjaar, na 5 consultaties

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Geen terugbetaling

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

€ 20 euro per consultatie, met een maximum van 6 consultaties/jaar